Pályázatok

A Klaszter klasztermenedzsment szervezete, a DEAK Zrt. a "Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása" c. felhívására benyújtott, GINOP-1.3.2-15-2015-00001 „Szolgáltatásminőség fejlesztése és nemzetközi piacra jutás elősegítése a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszterben” c. pályázatra 44.088.410.- Ft támogatást nyert el 2017. december 06-án.

Projekt megvalósítási időszaka: 2018.02.01-2020.01.31.

A projekt teljes költségvetése: 65.184.546 Ft
ebből támogatás: 44.088.010 Ft


A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter újabb két évre nyerte el az Akkreditált Innovációs Klaszter címet.

A Klaszter menedzsment szervezete a DEAK Zrt.

Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím használatára 2017.06.02-től 2019.06.02-ig jogosult Klaszterünk. Köszönjük tagjaink együttműködését a sikeres pályázatban!


 

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter ismét elnyerte az Akkreditált Innovációs Klaszter címet.

A Klaszter menedzsment szervezete a DEAK Zrt.

A 2014. június 26-án benyújtott, Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére irányuló pályázatunkat a bíráló bizottság 92 ponttal értékelte (maximális pontszám 100), mellyel ismét elnyertük az Akkreditált Innovációs Klaszter címet. Reméljük, hogy a cím használata az újonnan kiírásra kerülő, 2014-2020-as pályázati ciklusban megjelenő, pályázatok elbírálása során is többletpontot jelent majd tagjaink számára. Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím használatára 2014.12.12-től 2016.12.12-ig jogosult Klaszterünk. Köszönjük tagjaink együttműködését a sikeres pályázatban!

A Klaszter vezetősége és tagsága egyhangúlag elfogadta a Klaszter 2014-2016. közötti fejlesztési stratégiáját 2014. június végén. A világpiaci területekhez illeszkedve a stratégiában a következő fókuszterületek lettek meghatározva:

Vállalati és Közigazgatási informatika és mesterséges intelligencia megoldások;
Szoftverminőség biztosítása;
Mobil és beágyazott rendszerek és Cloud computing alkalmazása;
„SMART” informatika és Big Data alkalmazások.

A Klaszter az innovációs klaszteren túlmenően egy olyan szolgáltató klaszterré kíván válni, mely előnyöket nyújt a klasztertagok számára:

A tagok közötti üzleti kapcsolatok erősítése, kiszélesítése üzleti eredményességet célzó K+F+I kooperációk mentén,
Innovációs aktivitás növelése,
Magasabb hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások fejlesztése,
Akkreditált klasztertagság, mely számos előnnyel fog járni a hazai és nemzetközi pályázati források igénybevételénél,
Közös megjelenés hazai és nemzetközi eseményeken,
Három hazai egyetem (Szeged, Pécs, Debrecen) kutatói potenciálja,
A klasztertagok igényein alapuló hiánypótló képzések kialakítása, az InfóPólus Technological Education Center (www.it-edu.hu) keretében,
Nyertes pályázati konstrukciók és azok sikeres megvalósítása példaként, know-how-ként az elmúlt 6 évből,
Konferenciákon, szakmai képzéseken való részvétel,
Koordináló szerepet ellátó klasztermenedzsment szervezet szolgáltatásai.

A Klaszter Stratégia összefoglaló prezentációja itt érhető el:

http://www.deakszeged.hu/data/deak/news/99-14-DEAK_Benchmarking-klub_uzleti-ebed_Klaszter_20140619--Kompatibilitasi-mod-.pdf 

 

Refactoring 2011 Kft. - GOP-1.2.1-11-2011-0002

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 6 tagvállalata alapította meg a Refactoring 2011 Fejlesztő, Innovációs és Szolgáltató Kft-t azzal a céllal, hogy közös fejlesztési elképzeléseiket a GOP-1.2.1-2011-es pályázati konstrukció keretein belül Európai Uniós támogatás felhasználásával valósítsák meg.

A Kft. „Küzdelem a szoftvererózió ellen: folyamatos minőségmérésen alapuló, valós idejű szoftver-refaktoring keretrendszer fejlesztése és validálása ipari környezetben” című, GOP-1.2.1-11-2011-0002 kódszámú projektje több mint 500 millió Ft Uniós támogatást kapott a fejlesztési tervében meghatározott feladatok megvalósítására.

A projekt megvalósításának ideje 24 hónap, mely 2012. április 1-jén kezdődött és a tervek szerint 2014. március 31-ig fog tartani.

A projekt teljes költségvetése: 836.029.250 Ft
ebből támogatás: 501.617.549 Ft

Támogatási intenzitás: 60%

 

SCM 2009 Ellátási lánc Monitorozó Kft.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez az SCM 2009 Ellátási lánc Monitorozó Kft. által 2010. februárjában benyújtott "Keretrendszer és szektor specifikus alkalmazások fejlesztése ellátási láncok monitorozására adattárház technológia, statisztikai módszerek és mesterséges intelligencia támogatásával" című, GOP-1.2.1-09-2010-0004 azonosító számú pályázatot a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 269 671 660 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt neve:

Keretrendszer és szektor specifikus alkalmazások fejlesztése ellátási láncok monitorozására adattárház technológia, statisztikai módszerek és mesterséges intelligencia támogatásával

Projekt leírása:

Egy ellátási lánc szereplőinek azonos a célja a vevő-kiszolgálás terén, együtt viselik az üzleti kockázatokat és osztoznak az eredményekben. Érdekük, hogy kiszámítható és tervezhető gazdálkodást folytassanak, versenyképesek legyenek és ezt szolgáló döntéseket hozzanak. Ennek érdekében integrált magatartást, az információ biztosítását és feldolgozását ki kell terjeszteni minél több szereplőre (felismerve: az adatok rögzítése közös érdek), hiszen a monitorozásból alapvető összefüggések tárhatók fel. A hatékonyság növelése érdekében kooperálni kell: felismerni, begyűjteni, rendszerezni, feldolgozni és hasznosítani a rendelkezésére álló adatokat, ezek alapján stratégiai döntéseket hozni. A nagy IT cégek jelentős beszerzési, bevezetési és support költséggel kínálnak rendszereket általános adatelemzési eszközökkel, de a KKV-k számára megfizethető, integrált elemző rendszer nincs, főleg olyan, amely eltérő piaci vertikumokban is hatékonyan működik a tipikusan szigetszerű IT-megoldások, nehezen integrálható kimenetek helyett. A piaci tapasztalatokra és technológiai tudásra épülve született meg a gondolat egy olyan rendszer kifejlesztésére, mely képes az ellátási lánc szereplőinél felhalmozódó adatok összegyűjtésére, konszolidációjára, hasznosítható információk előállítására. A felismert piaci rést a projektcég (SCM 2009 Kft.) K+F tevékenységének versenyképes és korszerű eredményeivel fedi le, elsőként öt területet célozva meg, de további fejlesztés után újabb szegmensekben is. A projekt szoftverfejlesztés, -üzemeltetés és rendszerfelügyelet, illetve üzleti intelligencia és adatelemzés területén szerzett tapasztalatokra épül, kiegészülve az alapítók és partnereik iparági ismereteivel. A kompetenciák körébe tartozik a jártasság adatok dokumentálásában, adatminőségben és -manipulációban, a matematikai-statisztikai és mesterséges intelligencia eljárásokban és értékelésben. A cél egy üzleti intelligenciára alapozott, általános, de több szektorban is alkalmazható monitorozó keretrendszer fejlesztése, mely rugalmasan és költséghatékonyan képezi le a különböző szektor specifikus információs igényeket, mérettől függetlenül. A beérkező adatokból adattárház épül, ezeket üzleti intelligencia és adatbányászati módszerekkel elemezve előrejelzések készítésére alkalmas összefüggések tárhatóak fel, operatív és stratégiai döntések támogatására, míg a mesterséges intelligencia eszköztárával eddig ismeretlen jellemzők viselkedése becsülhető. Egyelőre öt kerül sor alkalmazás-fejlesztésre, ahonnan a partneri körből konkrét megoldási igény mutatkozott. 1. Élelmiszeripari cikkek kereskedelme: termék gyártásától a kiskereskedőig terjedő időszakot elemzi, a lánc szereplőitől szolgáltatott minőségbiztosított, elektronikusan feldolgozható forgalmi adatok alapján. 2. Idegenforgalmi szolgáltatások kereskedelme: lakosság által igénybevett rekreációs szolgáltatások folyamatainak monitorozása, forgalmi adatok alapján. 3. Mezőgazdasági, elsősorban növénytermesztési termeltető és elosztó rendszerek: hajtatott kultúrák (paprika, paradicsom) termelési, értékesítési és minőségbiztosítási mechanizmusaiban támogatja az üzleti folyamatokat. 4. Állattartás és -feldolgozás, állategészségügy: a szektor összes folyamatához hozzájárul a "farmtól az asztalig", a tenyésztő telepektől a feldolgozó üzemek munkájáig, állategészségügyi szempontokkal. 5. Egyedi specifikációjú termékek gyártása és kereskedelme: műszaki paraméterek egyedi kombinációival rendelkező termékek gyártója (pl. nyílászárók) a keretrendszer felhasználója, kapacitás kihasználtság, ügyfélszokások, elégedettség-növelés céljából. Az alkalmazások kétféle konstrukcióban (termékként vagy szolgáltatásként) értékesíthetőek: megvásárolva/telepítve, vagy adatvédett portálon SaaS-szolgáltatásként igénybe véve.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

SCM 2009 Ellátási lánc Monitorozó Fejlesztő, Innovációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
6722 Szeged, Gutenberg u. 14.

Tel: 62/555-575

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

NGM

1139 Budapest, Váci út 83.

www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Irányító Hatóság: www.nfu.hu/gazdasagfejlesztesi_programok_iranyito_hatosaga

 

InfoPólus 2009 Kft.

A SIKK tudásközpont kompetenciáira és a résztvevő ipari partnerek fejlesztési és piaci tapasztalataira építve egységes szoftverminőség-biztosítási platform kialakítása és üzleti alkalmazások fejlesztése a szegedi InfoPólusban

Pályázati azonosító: GOP-1.2.1-08-2009-0005


Az InfoPólus 2009. Kft-t 7 Kis-és Középvállalkozás (Büro-Three Informatikai Szolgáltató Kft.; Clarity Consulting Kft.; FrontEndART Szoftver Kft.; GriffSoft Informatikai Zrt.; MultiRáció Kft.; Polygon Informatikai Kft.; SZEGED Software Zrt.) alapította 2009. áprilisában. Célja, hogy az egyes tagok meglévő szoftver- és rendszerminőséggel kapcsolatos kompetenciáit szinergikus módon felhasználva, közös együttműködés keretében versenyképes termékekből és szolgáltatásokból álló egységes, hazai szinten piacvezető, továbbá a nemzetközi piacokon is sikereket elérő szoftverminőségbiztosítási platformot hozzon létre.
Társadalmi, gazdasági életünk minden területe erősen függ a különböző funkciókat ellátó szoftverektől. Programok támogatják a szervezetek belső irodai működését, gyártási-, kereskedelmi-, és szolgáltatási folyamataik irányítását. Szoftverek segítik a különböző pénzügyi tranzakciókat, a közszolgáltatások és a közigazgatási feladatok ellátását.


A szoftverekkel szembeni elvárások napról-napra bővülnek, egyre sokoldalúbbá válnak, így ezeket az igényeket kielégítő rendszerek mérete, komplexitása is folyamatosan nő. Ezzel együtt előtérbe kerül ezen szoftverrendszerek minősége is, hiszen a gyorsan változó, egyre nagyobb és összetettebb alkalmazások magukban hordozzák a megbízható működés csökkenését. Pedig minőségi, problémamentes alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi élet hatékony és biztonságos működése szempontjából kiemelten fontos. Főként olyan kritikus területeken, mint pl. a nagyvállalati rendszerek, a pénzügyek, a távközlés, a logisztika, az egészségügy vagy a közigazgatás. Egy szoftverfejlesztő cég üzleti sikere szempontjából kritikus tényező az általa fejlesztett szoftverrendszer minősége, megbízható működése.
A szoftverminőség területén a Pólus Klaszter K+F technológiai transzfer központja (SIKK-Szoftveripari Innovációs Kutató Központ) nemzetközileg is sikeres módszertannal, illetve ezt támogató eszközökkel rendelkezik. A piaci igényekre és visszajelzésekre, illetve a SIKK kompetenciáira alapozva az InfoPólus 2009 Kft. illetve a tulajdonosi köre a címben foglalt projektben megvalósítandó fejlesztési tevékenység során az alábbi területeken kíván az általános megoldások helyett új, specifikus, költséghatékonyan alkalmazható megoldásokat létrehozni, annak érdekében, hogy meglévő K+F eredményeit kiegészítve minél komplexebb, magas piaci- és hozzáadott értékű minőségbiztosítási termék- és szolgáltatáscsomaggal, egységes minőségbiztosítási platformmal rendelkezzen.

- nyílt forrású alkalmazások minőségbiztosítása és monitorozása
- Magic és FORRÁS-SQL környezetekben fejlesztett rendszerekre forráskód alapú tesztelést támogató megoldások
- gyorsan változó, működéskritikus nagy rendszerek adatminősége és teljesítmény monitoringja

A létrejövő monitorozó és tesztelő eszközök, fejlesztési tapasztalatok más környezetekre is adaptálhatók lesznek.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
InfoPólus 2009 Fejlesztő, Innovációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
6722 Szeged, Gutenberg u. 14.
Tel: 62/555-575

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.

www.magzrt.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Irányító Hatóság: www.nfu.hu/gazdasagfejlesztesi_programok_iranyito_hatosaga

 

 

 

< előző      2023. március    következő >
H K Sz Cs P Sz V


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Minősítéseink