Klasztermenedzsment szervezet
Porta Novum Nonprofit kft.

A Klaszter irányításáért felelős menedzsment szervezet 2018. január 01-től a Porta Novum Nonprofit Kft.
A szervezet céljai között szerepel a széleskörű IT együttműködések kialakítása a fejlesztések, a képzés, valamint a HR területén, az üzleti lehetőségek fejlesztésére; katalizátor szerep betöltése a különböző iparágak közötti együttműködések erősítésében, illetve a kapcsolódó K+F+ és más üzleti projektek menedzsment tevékenységének ellátásában. Továbbá, cél a régióban végzett gazdasági, kulturális és igényekhez rugalmasan igazodó oktatási tevékenység végzésével a versenysemlegesség, a közösségi előnyök maximalizálása, valamint a társadalmi hasznosság elősegítése érdekében projektek előkészítése és lebonyolítása.
A fentiek mellett a nemzetközi együttműködések előmozdítása is kiemelt célterület, amelyek szervesen hozzájárulnak a partnerek közötti párbeszéd kialakításához, a bizalom és a biztonság erősítéséhez, valamint hosszú távon a térség megtartó- és vonzerejének növeléséhez, illetve fellendüléséhez.

A Porta Novum Nonprofit Kft. nem tagja a Klaszternek, független a klasztertagoktól. A Porta Novum Nonprofit Kft.-t projekt megvalósítási, partnerség építési, üzletfejlesztési tapasztalatai és szakértelme, valamint megfelelő infrastrukturális háttere alapján választotta a Klaszter a feladat ellátására.

A Klasztermenedzsment szervezet feladatai:

 • Ellátja a Klaszter igazgatási feladatait;
 • Kezdeményezi az Operatív Testületnél a hatékony működéshez szükséges stratégiai döntések meghozatalát;
 • Közreműködik a Klaszter Bizottsági ülések előkészítésében;
 • Kidolgozza a Klaszter eredményességi mutatóit, és azt az Operatív Testület elé terjeszti jóváhagyásra;
 • Segíti az Operatív Testület munkáját;
 • Végrehajtja az Operatív Testület határozatait;
 •  Kialakítja a Klaszter szolgáltatásait, tartja a kapcsolatot a partnerekkel;
 • Az Operatív Testület Elnökével együtt képviseli a Klasztert hazai és külföldi szervezeteknél, a média irányában;
 • Minden év végéig az Operatív Testülettel közösen elkészíti a következő évre vonatkozó éves pénzügyi és feladattervet, valamint a Klaszter pénzügyi-, személyügyi-, marketing-, és cselekvési tervét, ennek részeként az átfogó beruházási, képzési és kiállítási keretét, amit az Operatív Testület a Klaszter Bizottság elé terjeszt;
 • A Klaszter tevékenységének és pénzügyi gazdálkodásának beszámolóját negyedéves rendszerességgel írásban megküldi az Operatív Testületnek;
 • Szakmai értékelést készít és javaslatot tesz a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználására;
 • Javaslatot tesz a fejlesztési területekre;
 • Részt vesz a stratégia kialakításában;
 • Szorosan együttműködik a régió gazdaság-fejlesztő szervezeteivel.

< előző      2023. március    következő >
H K Sz Cs P Sz V


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Minősítéseink